Mac Baren har effektiviseret kundebesøget

Mac Baren og Hybrid Professionals har i fællesskab siden maj 2018 udviklet og idriftsat en topmoderne CRM-løsning fra Salesforce, der er vital for fastholdelse, rådgivning og tiltrækning af nye kunder til Mac Baren.

  • 50% effektivisering af tid forbrugt på kundebesøg pr. salgskonsulent
  • CRM på iPad har medført 20% øget omsætning pr. konsulent, da indtastning af nye ordrer gennemføres, mens man har dialogen med kunden og samtidigt nedbragt OOS (Out of Stock) situationer ved kunden.
  • Optimering af kørselsplanlægning ved brug af Salesforce Maps, har betydet flere daglige besøg

Mac Baren er et familieejet firma og stifitet i siden 1887 og er det største familieejede tobaksfirma i Nordeuropa. Mac Baren producerer og sælger tobak direkte til grossister, kæder og kiosker, som i sidste ende sælger disse videre til slutforbrugeren.

Det er derfor vitalt for Mac Baren, at grossisterne, kæderne og kioskerne altid har de nyeste tobaksprodukter i sortiment, hvilket salgskonsulenterne hos Mac Baren er ansvarlige for. Hver salgskonsulent besøger mellem 200-300 grossister, kæder og butikker om måneden for at bibeholde en tillidsfuld relation og sikre, at produkterne altid er i sortiment.

Udfordringer

Mac Baren havde et aldrende CRM-system, som kun virkede på en bærbar computer og havde begrænset information om kunden. Denne begrænsning hæmmede slagskonsulenternes arbejde i at skabe en tillidsfuld relation til kunderne, da nøgleinformationer omkring kunden aldrig blev registreret som f.eks. varer i sortiment hos kunden.

Salgskonsulenterne var også hæmmet når det kom til kommunikation og koordinering af vigtige kampagne budskaber i deres interne koordinering grundet manglende systemunderstøttelse og var begyndt benytte andre apps på mobilen for at kunne udfører deres arbejde, hvilket ikke var særlig hensigtsmæssigt.

Løsning

Med løsningen har Mac Baren fået en 360⁰ kundeoverblik som hurtigt og nemt viser alle informationerne vedrørende kunden og komplet historik over alle besøg, ordre og varer i sortiment.

Med den nye CRM-løsning er Mac Barens mange salgskonsulenter også blevet mere mobile. Nu kan besøget registreres og ordrer modtages, imens man har dialogen med kunden ved hjælp af en tablet. Tidligere måtte salgskonsulenter notere besøget på en bærbar computer, hvilket ikke gav den nødvendige mobilitet. Det har den nye CRM-løsning elimineret.

Salesforce
Kunderoverblik 360, Dashboard & Salgsbesøg flow

Med den nye CRM-løsning fra Salesforce er der integration til Mac Barens bogføringssystem, så indtastede ordrer i CRM automatisk genererer udsendelse af en ordrebekræftelse og faktura til kunden uden menneskelig berøring, hvilket også har reduceret mængden af fejl på ordren.

Mac Baren har med deres nye CRM-løsning fået et moderne CRM-system, som overholder deres strategi omkring forståelse af, hvad der skaber værdi for kunderne til at levere en koordineret og individuel indsats til gavn for bundlinjen.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan Hybrid Professionals kan hjælpe med levere en CRM-løsning til din virksomhed?

Pedram Shahsavand
Partner
Mail: psh@hybridpro.dk
Tlf: +45 71902527