For os er CRM ikke ‘barekundedata, men nøglen til et uforløst potentiale

Hvad er CRM

En succesfuld virksomhed er én, som skaber en bæredygtig konkurrencefordel i forhold til sine konkurrenter ved bevidst at vælge et sæt aktiviteter, der leverer en unik værdi. For at nå hertil, skal man have en klar retning med veldefinerede mål. Strategi kræver derfor, at man tager eksplicitte valg – at gøre nogle ting og ikke andre – og derved opbygge sin forretning omkring disse valg.

Disse integrerede sæt valg positionerer virksomheden i sin branche ved at skabe konkurrencemæssige fordele og unik værdi i forhold til konkurrenterne. Og for mange virksomheder kan CRM være nøglen til et uforløst potentiale.

CRM betyder kunderelations-styring (Customer Relationship Management), men CRM-konceptet er meget mere end blot at holde styr på kunderne og relationen til dem. CRM er et koncept og forretningsværktøj, som kan bidrage til en øget, succesfuld eksekvering af virksomhedens værdiskabelse.

Værdiskabelsen understøttes af en række processer og systemer, der alle er rettet mod at sikre, at den nødvendige og tilstrækkelige viden om relationen til kunden er til stede, når der er behov for at få indsigt i kunders individuelle behov og præferencer.

Hos Hybrid Professionals hjælper vi virksomheder med rådgivning og implementering af CRM ved at operationalisere deres strategi i værdiskabelsen. Det gør vi ved hjælp af vores brede og mangeårige erfaring med CRM-teknologiplatformene fra Salesforce eller Microsoft Dynamics 365.

Hybrid Professionals har dyb indsigt i begge CRM-teknologiplatforme, og vi har flere certificerede konsulenter, som rådgiver vores kunder i den bedste brug af platformene ud fra deres strategi og mål.

Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 er Microsofts cloudbaserede platform til virksomheder og tilbyder en lang række attraktive applikationer.

Med disse applikationer får en virksomhed et samlet system til marketing, salg, service og rapportering. Hybrid Professionals er registeret Microsoft Partner og vi har med succes rådgivet og implementeret Dynamics 365 for mange virksomheder. På baggrund af over 15 års erfaring, har vi udviklet en dyb indsigt i teknologien bag Microsoft Dynamics 365, hvor vi har rådgivet og implementeret løsninger på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser.

Læs mere om Dynamics 365 >>

Salesforce

Salesforce er din kundesucces-platform, der er designet til at hjælpe dig med at sælge, servicere, markedsføre, analysere og oprette forbindelse til dine kunder. Salesforce er den førende leverandør af CRM på globalt plan og de tilbyder en række ‘best practise’ industriskabeloner, som man med fordel kan tage afsæt i.

Hybrid Professionals er Salesforce Partner, og vi har med succes rådgivet og implementeret Salesforce for mange virksomheder. Vi har flere certificerede medarbejdere, som har dyb teknisk indsigt i Salesforce platformen, og som udvikler Salesforce løsninger til vores kunder på daglig basis.

Læs mere om Salesforce >>

Hvordan kan Hybrid Professionals hjælpe din virksomhed med rådgivning og implementering af CRM

For os starter et CRM-projekt sjældent med valg af teknologi eller software. Tværtimod starter det med spørgsmål som: hvad er jeres behov, hvor vil I gerne hen, og hvad vil I gerne opnå? Hos Hybrid Professionals anbefaler vi, at man altid starter sin CRM-rejse med et Discovery forløb, hvor behov og krav til løsningen afdækkes inden et hovedprojekt påbegyndes.

Discovery forløbet er delt op i 3 bølger, som har til formål at skabe en sammenhængende løsning med klar forventningsafstemning, så vi sikrer, at virksomhedens strategi og værdiskabelse opfyldes under et hovedprojekt.

Mod slutningen af Discovery forløbet, præsenteres et endeligt løsningsforslag med en fungerende prototype, budgetestimat og forslag til plan for gennemførsel af hovedprojektet. Under Discovery vil vi også kunne komme nærmere på en anbefaling af CRM-teknologiplatform til at digitalisere og operationalisere din virksomheds processer, som også matcher jeres virksomheds IT-strategi.

På baggrund af anbefalinger fra vores Discovery forløb, udvikles kundens unikke CRM-løsning i et Hovedprojekt, som herefter gennemtestes før løsningen lanceres internt. Baseret på den enkelte kundes behov, yder vi også jævnlig sparring og support til CRM-løsningen, for at sikre, at løsningen altid fungerer effektivt og optimalt.

Du kan læse mere om vores tilgang til Projektmetode og Samarbejdsform.

Vi operationaliserer din strategi og skaber værdi på tværs af din virksomhed

FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK

Du er også velkommen till at kontakte mig direkte på
Email: psh@hybridpro.dk
Tlf: +45 71902527