Medicotrust primær kunder er hospitaler og kommuner i norden. Medicotrust assisterer kunderne med vikar indenfor sundhedssektoren. Kunderne kan have en rammeaftale eller en ad-hoc aftale med Medicotrust om levering af vikar.

Medicotrust ydelser kræver en database med rigtig mange vikar og deres kvalifikationer, så kunders efterspørgsel kan matches med den rigtige vikars kvalifikationer. Når vikaren på begynder arbejdet hos kunden, skal der løbende registreres tid og udlæg så kunden kan bliver faktureret og vikaren får deres løn.

Udfordring

Medicotrust havde for mange manuelle processer og oplevede en tendens til at for mange var involveret i flere processer som var ineffektivt, ressourcekrævende og gjorde det svært at skalere og arbejdet.

De mange medarbejder benyttede flere forskellige systemer til at udfører deres arbejde, som kan ses i processkortet.

Systemer var primært en egenudviklet CRM løsning, forskellige Excel regneark og Outlook til koordinering og kommunikation til kunder og vikar.

 

Løsning

Processkortet viser arbejdsgangene hos Medicotrust, der blev digitaliseret ved hjælp af Salesforce.

Gevinster

  • 360 graders overblik over salg til kunder og tilgængeligheden af vikar
  • Øget vidensdeling på tværs af alle afdelinger med 1 sandhed.
  • Mindre fejl forbundet med fakturering til kunder og udbetaling af løn til vikarene.

Fremtidssikret platform som følger tidens trend.

 

Citat

Vores virksomhed stod overfor en stor IT transformation.

Vi havde et ønske om at migrere vores data fra et tidligere og forældet CRM system til Salesforce – og tilpasse det nye til vores forretningsudvikling.

Hybrid Professionals kom vores virksomhed til undsætning efter en uheldig start med en anden udvikler.

Hybrid Professionals havde et stort ønske om at udbedre de tidligere fejl og med accept fortsætte på deres egen fremgangsmåde.

Når man har prøvet begge dele, så kender man forskellen på en succesfuld it transformation og det som ikke er.

Hybrid Professionals har haft en god evne til at sætte sig ind i vores forretningsbehov og realistiske målsætninger, og rådgive om mulighederne heromkring.

Med en bred forretningsforståelse og sund tilgang til projektet og vores virksomhed, så har vi fulgt en ambitiøs plan med teknisk og god projektledelse og nået vores mål.

De løsninger vi har fået i dag passer til vore daglig drift og den udvikling virksomheden skal igennem.

Hybrid Professionals har undervejs vist en høj grad af kontinuitet med fast tilknytning og høj tilgængelig. Rådgivningen og udviklingen har været af høj kvalitet. Projektledelsen var gennemtænkt og tog regelmæssigt højde for ressourcer i virksomheden og projektets prioriteter.

Det har været en fornøjelse at give ansvaret til Hybrid Professionals og samarbejde med et så kompetent hold, og undervejs have tilstrækkelig information og tryghed til også at nyde et IT projekt og samarbejde.

 

Christopher Franklin Lück
CEO

 

Om kunden

Medicotrust er et vikarbureau for læge – og sundhedsfagligt personale.

Vort ønske, som professionelt vikarbureau i sundhedssektoren, er at skabe merværdi for dem, vi samarbejder med. Det kan være fagligt/økonomisk eller også ønsket om at være en del af det store netværk, vi har etableret, hvor vi samler høj faglig ekspertise til gavn for os alle.

Teknologier

Salesforce >>

Relaterat insigt

 

Få en unforpligtende snak

Du er også altid velkommen till att kontakte mig direkte på
Email: psh@hybridpro.dk
Tlf: +45 71 90 25 27