Hybrid Professionals

Hvordan vi kan 

hjælpe dig

Hvordan vi kan hjælpe dig

Discovery​

Hybrid Professionals indleder altid samarbejdet med kunden med Hybrids Discovery-forløb, hvor behov og krav til løsningen afdækkes inden et hovedprojekt påbegyndes.

Et Discovery-forløb varer typisk 2-3 uger, hvor Hybrid Professionals i tæt samarbejde med kunden gennemfører en række fokuserede workshops med det formål at afdække forretningsbehovene.

Formålet er at skabe en sammenhængende løsning samt forventningsafstemme med kunden omkring omfanget inden implementering af et hovedprojekt påbegyndes.

CRM implementering​

Med afsæt i Hybrid Discovery-forløbet påbegyndes CRM-implementering med faste slutprodukter. Projektet gennemføres i små iterationer, hvor der er plads til justeringer til løsningen og løbende validering af løsningen i tæt samarbejde med kunden.

Support og vedligeholdelse

Efter succesfuld idriftsættelse af løsningen er det muligt at tegne en support- og vedligeholdelsesaftale. Support og vedligeholdelse håndteres altid af samme team, som deltog i CRM-implementeringen.

Discovery

Hybrid Professionals indleder altid samarbejdet med kunden med Hybrids Discovery-forløb, hvor behov og krav til løsningen afdækkes inden et hovedprojekt påbegyndes.

Et Discovery-forløb varer typisk 2-3 uger, hvor Hybrid Professionals i tæt samarbejde med kunden gennemfører en række fokuserede workshops med det formål at afdække forretningsbehovene.

Formålet er at skabe en sammenhængende løsning samt forventningsafstemme med kunden omkring omfanget inden implementering af et hovedprojekt påbegyndes.

CRM implementering

Med afsæt i Hybrid Discovery-forløbet påbegyndes CRM-implementering med faste slutprodukter. Projektet gennemføres i små iterationer, hvor der er plads til justeringer til løsningen og løbende validering af løsningen i tæt samarbejde med kunden.

Support og vedligeholdelse

Efter succesfuld idriftsættelse af løsningen er det muligt at tegne en support- og vedligeholdelsesaftale. Support og vedligeholdelse håndteres altid af samme team, som deltog i CRM-implementeringen.

Discovery

Hybrid Professionals indleder altid samarbejdet med kunden med Hybrids Discovery-forløb, hvor behov og krav til løsningen afdækkes inden et hovedprojekt påbegyndes.

Et Discovery-forløb varer typisk 2-3 uger, hvor Hybrid Professionals i tæt samarbejde med kunden gennemfører en række fokuserede workshops med det formål at afdække forretningsbehovene.

Formålet er at skabe en sammenhængende løsning samt forventningsafstemme med kunden omkring omfanget inden implementering af et hovedprojekt påbegyndes.

CRM implementering

Med afsæt i Hybrid Discovery-forløbet påbegyndes CRM-implementering med faste slutprodukter. Projektet gennemføres i små iterationer, hvor der er plads til justeringer til løsningen og løbende validering af løsningen i tæt samarbejde med kunden.

Support og vedligeholdelse

Efter succesfuld idriftsættelse af løsningen er det muligt at tegne en support- og vedligeholdelsesaftale. Support og vedligeholdelse håndteres altid af samme team, som deltog i CRM-implementeringen.

IT-strategi

Konfiguration & udvikling

Datamigrering

Projektledelse

Integration

Business Intelligence

IT-arkitektur

Test & kvalitetsikring

Uddannelse & undervisning